Historia

ZAČIATKY FUTBALU V HLBOKOM:

Začiatky hlbockého futbalu sa datujú do roku 1933. Futbal sa však v Hlbokom začal hrávať o rok skorej /1932/. Dôkazom toho je krátky príspevok, ktorý bol uverejnený v roku 1947 v krajskom denníku. V ňom sa písalo o 15 rokoch trvania futbalu v Hlbokom. Prvé zápasy sa nehrali na futbalovom ihrisku. Používali sa rôzne voľné miesta pri stodolách, cestách. Veľké zápasy sa hrávali na miestach, kde bol práve prevedený zber obilia. Hracia plocha sa na takomto povrchu riadne vylajnovala, postavili sa bránky , pridalo sa nadšenie a hralo sa. Na takomto ,,ihrisku“ v Lúčkach bol odohratý prvý zápas proti Čáčovu. Hráči nemali jednotnú výstroj. Hrávali v košeliach a nohaviciach.

BUDOVANIE IHRISKA V KRČAŽNOM:

Futbal však zapustil v Hlbokom silné korene, a preto sa mladí hlbočania rozhodli, že si vybudujú regulárne ihrisko. Hoc vhodného miesta v obci bolo dosť, vtedajší predstavitelia obce pre vybudovanie ihriska určili miesto v Krčažnom, kde kedysi stála tehelňa. V tom čase sa tu nachádzalo desiatok močidiel na máčanie konopí, aj pec na pálenie uhynutého dobytka. Tento priestor bol obcou uvoľnený len pod podmienkou, že futbaloví nadšenci vybudujú na určenom mieste novú pec, čo aj urobili. Práce na budovaní ihriska sa začali na jar 1933. Prvé práce pozostávali z čistenia terénu a zavážania močidiel. Pracovalo sa pomocou tých najjednoduchších, najprimitívnejších nástrojov, ako boli sekera, rýľ, lopata a fúrik. Hoci nadšenie hlbočanom nechýbalo, práce išli pomaly. Na premiestňovanie zeminy J. Kovár zapožičal kone a voz, o ktorý však prišli keď nadišli práce na poli. To znamenalo zabrzdenie prác. Nadšenci však neváhali a požičali si koľajničky a vozíky z miestneho liehovaru a tak v úprave terénu mohli pokračovať. V tomto období už na ihrisku začínajú pracovať stáli pracovníci, čo bol značný pokrok. Boli to napríklad M. Morávek, J. Šajánek, J. Raizner, J. Macejka a J. Šulla. Ako odmenu mali určenú 1 Kčs za vozík. Peniaze na zabezpečenie výplat sa získavali od miestnych občanov, ktorí vždy ochotne podľa svojich možností prispievali. Ihrisko v Krčažnom bolo dokončené v lete 1934. Pri príležitosti otvorenia ihriska bol zorganizovaný prvý futbalový turnaj v Hlbokom za účasti mužstiev Sobotišťa, Čáčova, Sotinej a samozrejme domáceho mužstva, ktoré vtedy vystupovalo pod názvom AC SPARTA HLBOKÉ. Turnaj vyhralo práve domáce mužstvo AC SPARTA. V semifinále zvíťazilo nad Sobotišťom a vo finále zvíťazilo nad mužstvom Čáčova. Bol to prvý historický úspech hlbockého futbalu.

PRVÉ ÚSPECHY A VÝVOJ HLBOCKÉHO FUTBALU DO II. SVETOVEJ VOJNY

Druhý turnaj sa konal na Brezovej, kde okrem domáceho mužstva hralo mužstvo Orešian, Železničiari Trnava a naše družstvo AC SPARTA HLBOKÉ. Aj tento turnaj naše mužstvo vyhralo. Prví hráči AC SPARTA HLBOKÉ: J. Brožek, bratia Kovárovci, Š. Žák, P. Tomáš, J. Kovár, J. Otépka, J. Raizner, M. Knotek, J. Petráš, P. Milla, M. Koprla, P. Šulla, J. Stanek a ďalší. Dobré výsledky, ktoré boli dosiahnuté na turnajoch boli veľkýcm povzbudením do ďalšej práce. Do konca jesene 1934 sa hrali ešte priateľské futbalové zápasy s mužstvami Turej Lúky, Jablonice a Bolerázu. Na jar 1935 sa začína s ďalšou úpravou hracej plochy, nakoľko pôvodná mala len minimálne rozmery. Hracia plocha bola zväčšená do dĺžky aj do šírky. Prvý predseda FO Pavel Filípek sa rozhodol vypožičať financie v Úverovom družstve Hlboké a to sumu 5 000,- Kčs, čo v tej dobe bola značná čiastka. Ručiteľmi tejto pôžičky boli P. Filípek a M. Kovár. Na zväčšenej hracej ploche boli odohraté ďalšie priateľské zápasy a turnaje, na ktorých mužstvo AC SPARTA dosahovalo výrazné výsledky. U súperov tieto výsledky vzbudzovali záujem, preto hlbocké mužstvo bolo čestným účastníkom viacerých turnajov poriadaných na okolí. Častými súpermi v tomto období boli aj mužstvá z trnavského okresu. Aj keď mužstvo bolo výkonnostne veľmi dobré, do II. svetovej vojny sme nehrali žiadnu dlhodobú súťaž. Hrali sme len turnaje, hoci niektoré z nich boli už organizované Futbalovým zväzom.

VÝVOJ FUTBALU VO VOJNOVOM OBDOBÍ A KRÁTKO PO NEJ

Začiatok II. svetovej vojny narušil i činnosť FO. Mnohí hráči boli povolaní do armády a tým futbalový život v Hlbokom na čas zanikol. Najkvalitnejší hráči /Pavel Jurek, Štefan Kovár/ odišli hrávať futbal do Senice, kde sa v tých časoch budovalo veľmi silné mužstvo. Určité oživenie nastáva v roku 1944, kedy bolo naše mužstvo zadelené do majstrovskej súťaže v trnavskej oblasti, kde hralo celkom 12 mužstiev. Bola to náročná, dlhodobá súťaž a tak pre ňu bolo potrebné pripraviť kvalitné mužstvo. V kádri hráčov zostali niektorí starší, ku ktorým sa pripojili mladší hráči ako J. Baran, J. Filípek, Š. Filípek, J. Čobrda, J. Milla, M. Nečas, P. Krištof, P. Morávek, Š. Knotek, P. Kramár, J. Macek, Š. Pšúrny, Hruška, Mrva a ďalší. Výbor mal snahu, aby sa zo Senice vrátili Š. Kovár a P. Jurek. Obidvaja sa chceli tiež vrátiť, ale Senica ich uvoľniť nechcela. Preto ich zaťažila 6 mesačnou lehotou. Nakoniec sa tento prestup obidvoch hráčov uskutočnil. Na vtedajšie pomery bola cena prestupu oboch hráčov vysoká a predstavovala sumu 5 000,- Kčs. Nadlho sa stali títo dvaja najdrahšími hráčmi v klube. Aby mohla byť táto vysoká čiastka zaplatená, bolo nevyhnutné opäť si vypožičať peniaze v Úverovom družstve. Získaním týchto posíl malo Hlboké zase silné mužstvo, ktoré sa na súťaž starostlivo pripravilo a čakalo ju s optimizmom. Do tejto súťaže Hlboké vstúpilo s novým názvom klubu: ŠO SEM HLBOKÉ /Športový odbor sväzu evanjelickej mládeže/.

Prvý majstrovský zápas na jeseň 1944 sa hral na našom ihrisku. Bol spojený s dožinkovými oslavami. Zápas naše mužstvo vyhralo, ale táto súťaž bola po prvom kole pre vypuknutie SNP ukončená. Opäť odišli viacerí hráči. Futbalový zväz aj za týchto okolností zorganizoval pohárovú súťaž. Naše mužstvo bolo zadelené do skupiny, kde hrali aj: AC Jablonica, ŠK Brezová, HG Kerestúr, HG Báhoň a HDG Vozovka Trnava. HG Kerestúr však hneď na začiatku zo súťaže vystúpil a tak zostalo iba 5 klubov. Turnaj sa hral na dve kolá a víťaz mal získať od Zväzu pohár víťazstva. Turnaj sa začal 11. septembra 1944. Výsledky turnaja: HDG Vozovka Trnava – ŠO SEM Hlboké 2:0, ŠO SEM Hlboké – AC Jablonica 6:1, HG Báhoň – ŠO SEM Hlboké 3:3,ŠK Brezová – ŠO SEM Hlboké 3:5. HG Báhoň však v priebehu súťaže tiež odstúpil. Tieto výsledky priniesli pre naše mužstvo prvé miesto po jesennej časti. Futbalový zväz prípisom č. 411 vyjadril pochvalu klubu za dobrý výkon i vystupovanie a za vzornú korešpondenciu. Túto riadil najlepší hráč, strelec mužstva i tajomník FO Štefan Kovár. Na záver jesennej časti 14. novembra 1944 zohral ŠO SEM Hlboké priateľský futbalový zápas proti ŠK SENICA . Mužstvo podalo bojovný výkon, ale na veľmi silného súpera nestačilo a podľahlo mu 1:11. Jediný gól nášho mužstva zaznamenal P. Krištof. Hlboké nastúpilo v tejto zostave: Malík, Baran, Pšúrny, J. Šulla, P. Šulla, Š. Filípek, P. Krištof, P. Jurek, Š. Kovár, M. Šulla, M. Kovár.

V zime 1944 malo prebehnúť valné zhromaždenie, na ktorom sa mal voliť nový výbor. Vojnové udalosti však nedovolili ho uskutočniť a tak naďalej zostal starý výbor. Na jar 1945 sa žiadne zápasy nehrali, nakoľko sa blížil front a vytúžené oslobodenie. Zapisovateľ Štefan Kovár doslovne opísal tieto dni do kroniky: ,,Front prešiel cez Hlboké 6. apríla 1945 o 14:00 hodine, kedy prišli prví naši osloboditelia, slávna sovietska armáda. Športovci prežili túto vojnu bez úrazu. Majetok zostal v poriadku, až na maličkosti. Chýba len jeden starý futbal a niekoľko kopačiek. Tešíme sa aj my, futbalisti, že budeme môcť začať hrať futbal“.

Prvý zápas po oslobodení sa hral 22. mája 1945 proti AC Sotiná na našom ihrisku. Súper posilnili hráči ŠK Senica – Sapák, Nemečkay, Tollar a Morávek. Zápas mal výbornú úroveň a ŠO SEM Hlboké zvíťazil 4:0. Góly zaznamenali Martin Kovár 2, Štefan Kovár a Pavel Jurka. Po tomto zápase sa športová činnosť nevyvíjala tak, ako si to hráči želali. Po dedinách boli ešte roztrúsení vojaci a okrem toho bol veľký nedostatok dopravných prostriedkov /povozy s koňmi a bicykle/. Preto boli odohrané iba tieto zápasy: ŠO SEM Hlboké – ŠK Senica 0:10, AC Jablonica – ŠO SEM Hlboké 2:3, AC Sotiná – ŠO SEM Hlboké 2:4. Z tohto obdobia pochádza aj jeden zápas, o ktorom kronikár píše, že ,, tak dobrého zápasu ešte na hlbockom ihrisku nebolo“. Bol to zápas proti rumunskej posádke, ktorý mal slávnostný rámec. Prítomní boli traja generáli, ktorí mali slávnostnú reč. Počas zápasu účinkovala 25 členná rumunská vojenská hudba. Hlboké bolo posilnené hráčmi Senice J. Pšúrnym a Fialom. Zápas sa skončil víťazstvom rumunskej posádky 3:2, keď víťazný gól strelili hostia v poslednej minúte. Góly za Hlboké strelili Pavel Jurek a Štefan Kovár. 7. Júla 1945 sa konalo odložené valné zhromaždenie, na ktorom bol volený nový výbor. Hneď na druhý deň bol odohratý na domácom ihrisku priateľský zápas proti AC Jablonica. Zápas skončil víťazstvom nášho mužstva 6:3. Góly strelili: Š. Kovár a M. Kovár po 2, M. Šulla a P. Jurek. Cez leto 1945 na ihrisku prebehla ďalšia úprava a zväčšovanie. Na tieto úpravy bol zapožičaný buldozér z VÚ Hlboké. Práce pomocou výkonného stroja išli rýchlo a preto ešte do začiatku jesennej súťaže boli odohraté na našom upravenom ihrisku tieto prípravné zápasy:

ŠO SEM Hlboké – ŠK Sotiná 4:4 (G: Jurek 2, Š. Kovár, M. Šulla)
ŠO SEM Hlboké – Trnava 3:3
ŠO SEM Hlboké – ŠK Sobotište 10:3 (G: M. Kovár 4, Š. Kovár 3, Krištof 2, vlastný)
ŠO SEM Hlboké – RŠK Trnava 3:3 (G: Š. Kovár, P. Šulla, M. Šulla)

V prípravnom období sa naše mužstvo zúčastnilo turnaja v Sobotišti, kde hneď v prvom kole podľahlo ŠK Senica 1:6. V ďalších prípravných zápasoch už boli naši chlapci úspešní, keď porazili gólmi M. Kovára, Š. Kovára, M. Šullu a P. Šullu ŠK Čáry 4:0 a zvíťazili tiež nad mužstvom ŠK Stráže 8:1. Góly v tomto zápase strelili M. Kovár a Š. Kovár po 3, M. Šulla a Jurek. Jesenná súťaž, v ktorej bolo vylosované aj naše mužstvo sa začala až 3. októbra 1945. V silnej konkurencii tímov ŠK Brezová, ŠK Jablonica, ŠK Báhoň, ŠK Suchá a RŠK Hrnčiarovce obsadilo naše mužstvo po jeseni 3. miesto. V tejto súťaži už vystupuje naše mužstvo pod novým názvom ŠK HLBOKÉ. Na záver jesene sa odohral ešte jeden priateľský zápas s víťazom I. A triedy záhorskej oblasti mužstvom ŠK Brodské. Zápas po výbornom výkone z našej strany skončil našim víťazstvom 4:2, čo bol dosiaľ najlepší výsledok krátkej histórie. V príprave na jarnú časť súťažného ročníka 1945/46 sa hrali dve prípravné stretnutia a to: ŠK Jablonica – ŠK Hlboké 3:3, ŠK Hlboké – ŠK Sotiná 6:1. Majstrovská súťaž začala zápasom v Orešanoch s miestnym ŠK, v ktorom sme prehrali 2:4. Ďalšie výsledky:

ŠK Hlboké – ŠK Kerestúr 3:0 kont.
ŠK Hlboké – ŠK Jablonica 0:3
ŠK Hlboké – ŠK Mestečko 2:4
ŠK Dol. Streda – ŠK Hlboké 7:1
ŠK Hlboké – ŠK Modranka 2:13
V odvetnej jesennej časti mužstvo zaznamenalo podstatne lepšie výsledky. Hlavnú zásluhu na tom majú mladí hráči: Ján Masrna, Koprla, E. Rusnák, I. Španka, J. Jorík, P. Žák, J. Šulla a ďalší.
ŠK Hlboké – ŠK Orešany 4:4
ŠK Jablonica – ŠK Hlboké 4:5
ŠK Mestečko – ŠK Hlboké 3:1
ŠK Kerestúr – ŠK Hlboké 1:2
ŠK Modranka – ŠK Hlboké 3:2.

Veľký zápas odohralo ŠK Hlboké v Trnave proti ŠK Železničiari Trnava. Doposiaľ neporazené mužstvo, odkiaľ odchádzali súperi s dvojcifernými výsledkami, chcelo takýto výsledok uštedriť aj nášmu mužstvu. Avšak zmeny v kádri, ktoré nastali sa ukázali ako veľmi účelné a zápas sa skončil na veľké prekvapenie domácich hráčov i fanúšikov nerozhodne 1:1. Jediný gól zaznamenal Martin Kovár.

Ďalší výborný majstrovský zápas sa odohral v Zelenči, kde naše mužstvo zvíťazilo nad domácimi v pomere 4:0. Pohľad na tabuľku po jesennej časti bol lichotivý, keď sme obsadili za mužstvami ŠK COBURG Trnava a ŠK Železničiari Trnava tretie miesto. V odvetnej časti majstrovskej súťaže trnavskej oblasti 1946/47 získalo ŠK Hlboké iba 4 body za dve víťazstvá doma s ŠK Jablonica 5:1 a v poslednom zápase s ŠK Zeleneč 5:0. Jedenásť bodov pri aktívnom skóre 29:27, stačilo iba na konečné 4. miesto z pomedzi 7 družstiev. V tejto súťaži jasne dominoval klub ŠK Železničiari Trnava, ktorý nastrieľal súperom v 12 zápasoch úctyhodných 65 gólov.

26. mája 1947 usporiadal FO zájazd do Gabčíkova, kde boli odsťahovaní v minulosti naši občania. Pri tejto príležitosti bol odohratý priateľský zápas s miestnym ŠK Gabčíkovo. V tomto zápase sme zvíťazili 3:2.

ZAČIATKY DORASTENECKÉHO MUŽSTVA

Dobré výsledky dospelých mali značný vplyv na vytvorenie dorasteneckého mužstva. Už v roku 1947 výbor vedený Pavlom Šullom rozhodol, že mladých chlapcov, ktorí majú záujem hrať futbal, treba podchytiť a viesť k tomu, aby boli dôstojnými nástupcami starších hráčov. 19. Marca 1947 sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom bolo rozhodnuté, že sa v našom ŠK vytvorí dorastenecké mužstvo, ktorého vedúcim sa stal Pavel Šulla. Medzi prvých dorastencov patrili: Milan Jurča, Pavel Kovár, Milan Šulla, Milan Filípek, Pavel Otépka, Ján Koprla, Pavel Sedláček, Pavel Zálešák, Pavel Zelenák, Ján Morávek, Milan Holický, Š. Kovár, Pavel Piskla, Ján Jablonický, Ján Holický, Ján Pálka a ďalší.

V prvom roku dorastenci hrali iba priateľské zápasy. Avšak v nasledujúcich rokov súťaž, ktorá bola organizovaná v rámci okresu. Na súťažný ročník 1947/48 zohrali dorastenci tieto priateľské zápasy:

ŠK Senica – ŠK Hlboké 7:0
ŠK Sobotište – ŠK Hlboké 0:0
ŠK Brezová – ŠK Hlboké 4:2
ŠK Turá Lúka – ŠK Hlboké 5:2
ŠK Myjava – ŠK Hlboké 4:0
ŠK Kostolné – ŠK Hlboké 6:2
ŠK Hlboké – ŠK Holíč 4:1.
Majstrovské zápasy odohrali dorastenci v tomto období v trnavskej oblasti II. triedy, kde v jesennej časti obsadili 4. miesto. Dosiahli v nej tieto výsledky:
ŠK Hlboké – ŠK Jablonica 2:2
ŠK Zeleneč – ŠK Hlboké 3:0
ŠK Boleráz – ŠK Hlboké 2:8
Dynamo Coburg – ŠK Hlboké 3:0
ŠK Hlboké – ŠK Orešany 5:2
ŠK Hrnčiarovce – ŠK Hlboké 8:2
ŠK Hlboké – ŠK Brezová 3:0
ŠK Hlboké – ŠK Suchá 5:2
ŠK Hlboké – ŠK Kerestúr 3:4

Mladí hráči podávali snaživé výkony, ale bolo vidieť, že ešte nie sú dostatočne ostrieľaní v tvrdých súbojoch o majstrovské body.

K výraznému zlepšeniu prišlo na jar 1950, kedy už veľká väčšina hráčov, hrajúcich v prvom mužstve ukázala svoje kvality ešte v dorasteneckom veku. Boli to Pavel Kovár, Milan Filípek, Pavel Šulla, Milan Šulla, Pavel Piskla, Milan Holický, Martin Filípek, Ján Válka, Pavel Jurek, Milan Jurča, Ján Morávek, Pavel Zelenák, Ján Jelínek a ďalší.

PRECHOD Z DORASTU DO ÁČKA

Od jarnej časti 1950 naše mužstvo vystupuje pod novým názvom SOKOL HLBOKÉ. Odohralo v tejto časti nasledovné stretnutia:

ŠK Dojč – Sokol Hlboké 4:6
ŠK Šaštín – Sokol Hlboké 4:2
ŠK Jablonica – Sokol Hlboké 3:3
Sokol Hlboké – ČSM Potvorice 1:2 /pre dážď nedohrané/
Sokol Hlboké – Myjava B 3:0 kont.
Sokol Čachtice – Sokol Hlboké 3:2
Sokol Kostolné – Sokol Hlboké 3:3
Sokol Hlboké – Sokol Častá 6:1
Sokol Hlboké – Sokol Lubiná 4:4
Sokol Hlboké – Sokol Turá Lúka 3:0
Sokol Hlboké – Sokol Stráže 10:2.

Vzhľadom na pripravovanú reorganizáciu sa jesenná časť súťaže odohrávala za neregulárnych podmienok. Jednotlivé mužstvá sa na zápasy do Hlbokého nedostavovali. Niektoré z nich neboli ochotné na zápasy nastúpiť ani doma. Odohrali sa iba tri majstrovské zápasy.

Sokol Hlboké – Sokol Jablonica 3:2
Sokol Potvorice – Sokol Hlboké 6:6
Sokol Lubiná – Sokol Hlboké 8:3

V roku 1951 bolo mužstvo dospelých stabilizované. Hralo po reorganizácii v okresnom prebore Senica. V tejto súťaži hralo aj prvé mužstvo Senice. Začiatok súťaže zastihol mužstvo v zlej forme. Táto postupne stúpala a posledných šesť zápasov vyhralo.

14. mája 1951 bolo usporiadané priateľské stretnutie A mužstva dospelých proti ,,starým pánom“. V tomto zápase malo ,,áčko“ dokázať svoju vzostupnú výkonnosť. Prvý polčas zvíťazilo A mužstvo 3:1. Avšak v druhom polčase mužstvo ,,starých pánov“ pridalo a svojou ctižiadosťou, ktorou v minulosti prekypovalo, nepriaznivý výsledok zvrátilo a upravilo stav stretnutia na 6:4 vo svoj prospech. Góly za ,,starých pánov“ dávali: Pavel Krištof2, Ján Masrna 2, M. Šulla a Pavel Koprla. V tomto zápase sa naplno potvrdilo, že skúsenosti boli vždy značnou devízou pri dosahovaní optimálnych výsledkov.

Z tohto obdobia sa zachovala veľmi vzácna vec: ,,Zápisnica futbalových zápasov z roku 1957“, ktorú napísal pravdepodobne Pavel Kovár . V rámci zachovania ju celú prepisujem do elektronickej podoby. Mapuje tu odohratie priateľských a majstrovských zápasov na jar 1957.

17. 3. 1957 – prvý majstrovský zápas odohral Sokol Hlboké na domácom ihrisku s mužstvom Dukly Senica. Prehrali sme 2 : 3, keď góly strelil Holický M. 2. Zostava: Prétory E., Petráš M., Filípek J., Sedláček P. /Pálka J./, Zelenák P., Masrna J., Kovár J., Válka M., Holický M., Kovár Š.

24. 3. 1957 – Ďalší prípravný zápas zohral Sokol Hlboké v Častej proti miestnemu Sokolu. Zápas skončil spravodlivou remízou 1 : 1. Gól zaznamenal: Kovár J. Zostava: Prétory E., Petráš M., Koprla J., Sedláček P., Zelenák P., Šulla M., Pálka J., Kovár J., Válka M., Holický M., Masrna J.

31. 3. 1957 – Prvý majstrovský zápas odohral náš Sokol Hlboké na domácom ihrisku proti Sokolu Dojč. Zápas skončil remízou 2 : 2. Góly strelili Kovár J. a Jelínek J. Zostava: Prétory E., Koprla J., Sedláček P., Žák J., Petráš M., Kovár J., Holický M., Masrna J., Pálka J., Jurča M., Jelínek J.

7. 4. 1957 – Na ďalší majstrovský zápas sme nastúpili v Šaštíne proti miestnej Iskry. Zápas sme prehrali 2 : 6, keď obidva góly strelil Holický M. Zostava: Šulla M., Sedláček P., Filípek J., Koprla J., Žák J., Petráš M., Masrna J., Kovár J., Holický M., Válka J., Zelenák P.

14. 4. 1957 – Majstrovský zápas proti Sokol Smolinské doma mužstvo zvládlo a zvíťazilo v ňom 2 : 0, keď obidva góly zaznamenal Kovár J. Zostava: Prétory E., Sedláček P., Koprla J., Petráš M., Žák J., Otépka P., Masrna J., Kovár J., Jelínek J., Holický M., Válka M.

21. 4. 1957 – Ďalší domáci zápas, tentoraz priateľský, vyšiel nášmu mužstvu na výbornú, keď zdolalo mužstvo Baníka Brezová 3 : 0. Góly zaznamenali: Kovár J. 2, Válka J. Zostava: Prétory E., Sedláček P., Koprla J., Jablonický J., Šulla M., Zelenák P., Masrna J., Holický M., Válka J., Kovár J., Žák J.

28. 4. 1957 – Majstrovský zápas na domácom ihrisku proti Sokolu Borský Mikuláš s výsledkom 1 : 0. Gól zaznamenal Kovár J. Zostava: Prétory E., Zálešák P., Petráš M., Žák J., Jablonický J., Otépka P., Masrna J., Jelínek J., Filíipek J., Kovár J., Válka J.

5. 5. 1957 – Ďalší majstrovský zápas sme odohrali v Sobotišti proti domácemu Sokolu a zvíťazili sme 4 : 1. Góly zaznamenali: Kovár J. 2, Masrna J., Holický M. Zostava: Kovár P., Jablonický J., Petráš M., Filípek J., Žák J., Šulla M., Masrna J., Holický M., Válka M., Kovár J., Pálka J.

12. 5. 1957 – Domáci majstrovský zápas s mužstvom Baníka Štefanov sme zvládli a zvíťazili 3 : 0. Zostava sa nezachovala.

26. 5. 1957 – Zvíťazili sme aj v majstrovskom zápase s mužstvom Sokola Prievaly vysoko 5 : 0. Góly strelili: Žák J. 2, Válka M., Kovár J., Šulla M. Zostava: Prétory E., Sedláček P., Koprla J., Filípek J., Petráš M., Šulla M., Válka M., Holický M., Kovár J., Žák J., Kovár P.

2. 6. 1957 – V Senici sme odohrali ďalší majstrovský zápas proti Dukle Senica. Zápas sa skončil remízou 2 : 2. Góly strelili: Masrna J. a Holický M. Zostava: Kovár P., Koprla J., Filípek J., Zelenák P., Petráš M., Piskla P., Masrna J., Holický M., Kovár J., Žák J., Pálka J.

9. 6. 1957 – Na Cerovej sme odohrali ďalší zápas s mužstvom Sokola Cerová – Lieskové, kde sme zvíťazili 4 : 1. Góly strelili Masrna J. 3, Válka M. Zostava: Kovár P., Filípek J., Sedláček P., Jablonický J., Masrna J., Žák J., Válka J., Holický M., Kovár J., Válka M., Petráš M.

BUDOVANIE NOVÉHO ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Staré ihrisko sa síce nachádzalo v peknom prostredí Krčažného, ale pomerne veľká vzdialenosť od dediny a nevyhovujúca cesta donútili spojený výbor Sokola a ČSM intenzívne premýšľať o vybudovaní nového ihriska. V tom období sa v našej obci zakladalo JRD II. typu, pričom sa prevádzala nová hospodársko –technická úprava pozemkov. Táto skutočnosť bola vhodným podnetom k vybudovaniu nášho nového športového areálu tam, kde by najlepšie vyhovoval. Samuel Rýša napísal žiadosť na ÚV Sokola do Bratislavy o pridelenie pozemku pre budovanie nového ihriska. Žiadosť bola kladne vybavená a tak vedenie družstva, zastúpené predsedom p. Žákom podpísalo darovaciu listinu o výmere 2,14 ha na hone Lúčky, kde sa nachádzali záhumienky členov JRD. Pozemok sa niekoľko krát preoral, zrovnal, aby mohol byť obsiaty trávou. Práce sa prevádzali brigádnicky. Spočiatku bolo brigádnikov málo. Značná časť prác ležala na bedrách Pavla Šullu a Samuela Rýšu. V roku 1951 sa vybudovala okolo hracej plochy bežecká dráha a oplotenie. Na jar 1952 sa musela plocha opäť upravovať. Bola nerovná a vidieť bolo na nej každú medzu. Následne bol vykonaný výsev trávy, ktorý zabezpečil Pavel Žák. Pri týchto prácach pracovalo už veľa brigádnikov /Ján Jorík, J. Šulla, J. Šajánek, J. Černek, J. Morávek a ďalší/. Pri dokončovacích prácach uvoľnil Pavel ŠUlla svojich učňov, ktorí tiež pomohli k rýchlejšiemu koncu.

Prvý zápas na novom ihrisku sa odohral v lete 1952 proti mužstvu Smrdák. V roku 1953 sa vybudovalo basketbalové ihrisko, volejbalové ihrisko a doskočisko. Vybudovaní týchto športovísk má Hlboké dôstojný športový areál, ktorý nám závidelo široké okolie. Jediným nedostatkom bolo nevybudovanie šatní. Dlho ich zastupovala obyčajná stará drevená šopa, kde sa mužstvá prezliekali. S vybudovaním šatní sa začalo až roku 1965, na čom mal najväčšiu zásluhu vtedajší predseda Milan Petráš, ktorý všetok svoj voľný čas obetoval na ich stavbu. Pomáhali mu aj J. Filípek, J. Koprla, J. Kovár, P. Jorík, M. Šulla, E. Morávek a ďalší. V roku 1967 sa vybudovala ohrada športového a reálu a v roku 1971 bufet. Na týchto akciách má nemalý podiel Emil Morávek, neskorší predseda TJ.

Pod vedením vtedajšieho predsedu TJ Jozefa Balážika sa vybudovala tribúna, ktorej hodnota po dokončení predstavovala sumu 250 tis. Kčs. Na týchto prácach sa podieľa veľký počet brigádnikov. Medzi najobetavejších patrili: Pavel Žák – hlavný majster, J. Kovár, J. Bartoň, Pavel Piskla, Jozef Balážik, J. Morávek, Ján Masrna, Milan Jurča, hráči obidvoch našich mužstiev a mnoho ďalších občanov, ktorí si plnili svoje záväzky, lebo táto stavba bola zahrnutá do akcie Z.

PÄŤDESIATE ROKY

Päťdesiate roky zaznamenávajú veľký rozvoj futbalu v našom okrese. Futbal je organizovaný aj v tých obciach, kde sa doteraz nehrával, alebo sa hrával len živelne. Vytvárajú sa okresné súťaže III. triedy a okresný prebor. V tomto období sa už v majstrovských stretáva hlbocké mužstvo len s mužstvami z nášho okresu. Prihlásených mužstiev každoročne pribúda. Veľmi často prichádza na radu reorganizácia jednotlivých súťaží, čo znižuje význam súťaženia. Od roku 1958 nesie náš klub názov TJ DRUŽSTEVNÍK HLBOKÉ.

Naše mužstvo hralo v III. triede, kde nedosahovalo takých výsledkov, ktoré by zodpovedali tradícii hlbockého futbalu. Následkom toho niektorí naši kľúčoví hráči odišli do iných mužstiev, ktoré hrali vyššiu súťaž. Milan Zelenák a Ján Čobrda odišli na Myjavu, kde sa ihneď stali platnými posilami. Bolo potrebné veľa času aj úsilia, kým sa vybudovalo v Hlbokom silné mužstvo. Určitým zábleskom zlepšenia bol rok 1961, kedy sa mužstvo prebojovalo do II. B triedy okresu. Hrali v nej kvalitnejší súperi ako v nižšej súťaži a aj návštevnosť na jednotlivých stretnutiach bola vyššia. Táto súťaž bola však po dvoch rokoch zrušená a reorganizáciou sa vytvorila iba jedna súťaž II. trieda okresu, na ktorú mužstvo výsledkovo nemalo a muselo sa vrátiť o súťaž späť. Odhodlanie však nechýbalo z tejto súťaže o rok postúpiť vyššie. Aj káder nasvedčoval tomu, že by sa to mohlo podariť. Boli v ňom títo hráči: Ján Rýša, Milan Petráš, Milan Šulla, J. Koprla, J. Žák, Emil Morávek, M. Žák, Dušan Piskla, Vilo Šlahor, B. Čmela a ďalší. Výsledky, ktoré toto mužstvo dosiahlo, neboli úmerné schopnostiam jednotlivcov. Pohľad na konečnú tabuľku to len dokazuje.

Konečná tabuľka súťažného ročníka 1965/66:

1.Turá Lúka22154377:3434
2.Vrbovce22122861:5126
3.Kunov22113856:4725
4.Rovensko2287752:4023
5.Sobotište221021035:5122
6.Osuské221011140:3221
7.Oreské221011140:3221
8.HLBOKÉ221011149:6221
9.Prietrž22841038:4020
10.Čáčov22921133:4720
11.Bukovec22831138:4619
12.Cerová22621433:6014

V roku 1967 došlo v našom okrese znova k reorganizácii súťaže. Už pred začiatkom súťažného obdobia boli upozornené kluby, ktoré štartujú v III. triedach v oboch skupinách, že od nasledujúceho roku bude len jedna III. trieda so 14. účastníkmi. Aby sa mužstvo udržalo v novovytvorenej III. triede muselo skončiť v prvej polovici súťaže. Za týmto účelom výbor rozhodol pre skvalitnenie prípravy vyškoliť si vlastného trénera. Pre túto funkciu bol vybraný Emil Morávek, ktorý sa zúčastnil týždenného školenia trénerov III. triedy v Telovýchovnej škole v Bratislave. Po jej absolvovaní sa pustil do ťažkej práce. Tréningy boli pravidelné, účasť na nich bola dobrá, avšak výsledky sa sprvu nedostavili. Jarná časť súťaže bola však iná. Zlepšenou výkonnosťou v jarnej časti sa podarilo mužstvo umiestniť v prvej polovici tabuľky, čo bol hlavný cieľ.

Nasledujúci súťažný ročník III. triedy 1968/69 mal kvalitatívne vyššiu úroveň. Hralo v nej 14 vyrovnaných mužstiev. Bola to vcelku úspešná sezóna, čo dokumentuje aj nasledovná tabuľka:

1.Čáry26183580:3039
2.Šaštín26164685:3336
3.Borský Mikuláš26146666:4134
4.Studienka26154772:5534
5.Petrova Ves26154768:6434
6.Smolinské261141170:6126
7.HLBOKÉ261051140:3725
8.Dubovce261051153:6225
9.Sekule261111462:6823
10.Prietrž26921546:7120
11.Sobotište26741542:7618
12.Dojč26741547:8318
13.Čáčov26731643:6817
14.Cerová26631748:7915

AKO SME POSTUPOVALI ...

Vytúžený cieľ sa Hlbokému konečne podarilo dosiahnuť v súťažnom ročníku 1969/70. Zase boli v našom okrese reorganizáciou vytvorené dve triedy III. triedy, víťazstvom vo svojej skupine sa hlbočania prebojovali do okresného preboru. Pohľad na tabuľku po 22. kole bol veľmi pekný aj keď bola veľmi vyrovnaná.

1.HLBOKÉ22142665:2930
2.Oreské22126470:3430
3.Čáčov22116546:3128
4.Rohovské Rybky22116558:4328
5.Cerová22113841:4125
6.Bukovec2294962:6622
7.Prietrž2277838:2821
8.Vrbovce22931054:5021
9.Sobotište22751037:3919
10.Dubovce22731239:4217
11.Brestovec22711431:6615
12.Polianka22241624:748

Do vyššej súťaže sa bolo čo najlepšie pripraviť, aby sa po ročnom pôsobení v nej nemuseli porúčať opäť o poschodie nižšie – do súťaže, z ktorej sa tak ťažko dalo postúpiť vyššie. Káder bol vhodne doplnený o mladších hráčov ako: Milan Bartoň, Rastislav Rýša, Dušan Šulla, J. Bartoň, J. Šulla, J. Kovár, M. Kovár, Jaroslav Držík, J. Žák a ďalší. Výbor FO posilnil mužstvo tesne pred sezónou o odchovanca Pavla Šullu, získaním ktorého bol vyriešený aj problém trénera. Príkladne sa staral o mužstvo po každej stránke. V tejto súťaži sa hlbočanom veľmi darilo. Po dvojročnom pôsobení v sezóne 1971/72 v nej získavajú druhé miesto a tým aj postup do krajského preboru. Za postupom bolo treba zvládnuť 26 náročných zápasov. Úvod súťaže mužstvu nevyšiel, ale postupne sa prebúdzalo a nakoniec dosiahlo vytúžený ciel. Jednotlivé výsledky:

Senica B - Hlboké 6:1 (g: Šlahor)
Hlboké - Skalica B 2:2 (g: Tomáš, D. Šulla)
Šaštín - Hlboké 8:1 (g: Kička)
Hlboké - Turá Lúka 3:1 (g: Šlahor 2, M. Bartoň)
Kopčany - Hlboké 2:1 (g: Tomáš)
Hlboké - Kunov (5:1 g: M. Bartoň 3, Čobrda, M. Kovár)
Holíč B - Hlboké 1:0
Hlboké - Čáčov 3:0 (g: M. Bartoň 2, J. Žák)
Malé Leváre - Hlboké 1:2 (g: J. Žák 2)
Hlboké - Borský Jur 3:0 (g: J. Žák 2, M. Bartoň)
Borský Mikuláš - Hlboké 1:1 (g: J. Bartoň)
Moravský Ján - Hlboké 2:3 (g: M. Bartoň 2, J. Žák)
Hlboké - Závod 3:0 (kontumačne)

Jarná časť dokázala, že výsledky, ktoré mužstvo dosiahlo ku koncu jesene neboli náhodné.

Hlboké - Senica B 1:0 (g: Žák)
Skalica B - Hlboké 0:1 (g: M. Bartoň)
Hlboké - Šaštín 1:0 (g: Žák)
Turá Lúka - Hlboké 1:3 (g: M. Bartoň, Žák, D. Šulla)
Hlboké - Kopčany 3:0 (g: Svítek, Žák, M. Bartoň)
Kunov - Hlboké 0:2 (g: M. Bartoň 2)
Hlboké - Holíč B 1:1 (g: M. Bartoň)
Čáčov - Hlboké 1:1 (g: Šlahor)
Hlboké - Malé Leváre 3:0 (g: Šlahor, Žák, M. Bartoň)
Borský Jur - Hlboké 1:1 (g: M. Bartoň)
Hlboké - Borský Mikuláš 5:1 (g: M. Bartoň 2, Žák, Šlahor, D. Šulla)
Hlboké - Moravský Ján 2:2 (g: Šlahor 2)
Závod - Hlboké 1:1 (g: M. Bartoň)

Od zápasu v Holíči s miestnym béčkom /0:1/ to bola séria 18 zápasov bez prehry. Najlepším hráčom, ako aj strelcom mužstva sa so 17 gólmi stal Milan Bartoň. Uvedené výsledky znamenali druhé miesto v tabuľke za Holíčom B, keď sme zaznamenali 37 bodov pri aktívnom skóre 53:23. O postupe do krajskej súťaže ani nik nesníval, lebo už postup do okresného preboru sa mnohým funkcionárom akosi nepozdával. Bol im soľou v očiach a navrhovali, aby mužstvo vyššie ani nepostupovalo.

Konečná tabuľka okresného preboru v súťažnom ročníku 1971/72:

1.Holíč B26149362:2337
2.HLBOKÉ261574753:3337
3.Senica B26162857:3036
4.Šaštín26145748:4833
5.Kunov261151057:3327
6.Kopčany261221247:5026
7.Skalica B26961143:4224
8.Borský Jur261141143:5624
9.Borský Mikuláš26951241:4923
10.Čáčov26861240:6422
11.Moravský Ján26771242:5121
12.Malé Leváre26931444:6221
13.Turá Lúka26911635:5619
14.Závod26541724:5914

KRAJSKÁ SÚŤAŽ

Historický postup hlbockých futbalistov do krajskej súťaže mal nebývalý ohlas nielen medzi občanmi, ale aj jednotlivými spoločenskými organizáciami. Po postupe do vyššej súťaže podávajú pomocnú ruku okrem stabilného sponzora Jednotného roľníckeho družstva aj MNV, SZŽ, ČSPO, PZ a mnohé ďalšie organizácie, ktoré podľa svojich možností futbalistom pomáhajú. Veď postup do krajskej súťaže znamená pre niektorých vrátiť sa tam, na tie miesta /i keď teraz len ako fanúšik/, kde pred 25 – 30 rokmi hrávali. Aj pre samotných hráčov sa zápasy stávali príťažlivejšími.

Príprava pred vstupom do náročnej súťaže spočívala hlavne vo zvýšení tréningových dávok, ktoré hráči disciplinovane prijali. Ďalej bola príprava zameraná na hranie prípravných zápasov s kvalitnejšími mužstvami. Ako prvý sa odohral prípravný zápas v Limbachu, kde naše mužstvo dosiahlo cennú remízu 3:3. Skutočný sviatok a odmena za postup bol však 8. Júla 1972, kde naše mužstvo už druhý raz vo svojej histórii privítalo prvoligový celok SPARTAK TRNAVU, za ktorú hral vtedy aj náš odchovanec Jaroslav Masrna. Zápas sa skončil víťazstvom Spartaka 5:0. Naši hráči, ale dokázali, že vedia hrať futbal, za čo ich pochválil aj tréner hostí Anton Malatinský. Ďalšie prípravné zápasy sa hrali v tomto poradí:

Hlboké - Osuské 6:0
Hlboké - Senica B 1:1
Hlboké - Limbach 2:0
Hlboké - Rohovské Rybky 1:1
Osuské - Hlboké 1:2
Jablonica - Hlboké 2:1
Hlboké - Jablonica 1:0

Po týchto prípravných zápasoch nastúpilo naše mužstvo na prvý majstrovský zápas v Modranke. V tomto zápase vyhrávali naši chlapci už 5:2, keď hráč domácich inzultoval rozhodcu a tak sa zápas nedohral. Zápas sme vyhrali kontumačne 3:0. Ďalšie výsledky:

Hlboké - Gbely 3:1
Holíč B - Hlboké 4:0
Hlboké - Kúty 2:2
Banka - Hlboké 2:1
Hlboké - Zeleneč 1:1
Leopoldov - Hlboké 5:1
Hrnčiarovce - Hlboké 2:1
Hlboké - Čáry 2:1
Hlboké - Siladice 1:1
Pavlice - Hlboké 3:0
Hlohovec B - Hlboké 3:0
Hlboké - Brodské 4:2

V príprave na jarnú časť súťaže mužstvo využilo zimné obdobie, v ktorom hráči tvrdo trénovali, hlavne kondičnú stránku vo voľnej prírode. V príprave odohralo mužstvo viacero kvalitných zápasov hlavne na domácom ihrisku. Vyhrali s Radošovcami 2:1, v odvete v Radošovciach prehrali 2:3, zvíťazili s Rohovskými Rybkami 2:0, s Jablonicou 6:4, v Rohovských Rybkách zvíťazili aj v odvete 6:2, porazili Kunov 3:0, veľký výsledok v podobe výhry dosiahli s Myjavou A 2:1, ale nakoniec prehrali doma s Brezovou vysoko 2:7.

Jarná časť súťaže bola narušená slintačkovou epidémiou, čo spôsobilo veľkú rozháranosť súťaže. Veľa zápasov sa dohrávalo, takže plynulosť a regulárnosť súťaže sa vytrácala. Konečná tabuľka krajskej súťaže ročník 1972/73:

1.Modranka26155658:2635
2.Gbely26145750:3033
3.Zeleneč26125944:4829
4.Leopoldov261331030:3429
5.Kúty26116954:5128
6.Banka261311251:4127
7.Siladice2689935:3225
8.Čáry261131236:4825
9.Hlohovec B26961140:3824
10.Holíč B26871133:5124
11.Pavlice261031349:4523
12.HLBOKÉ26951244:5123
13.Hrnčiarovce26851330:4721
14.Brodské26751435:5419

Zo súťaže nevypadol nikto, pretože nasledujúcu sezónu v nej hralo 16 mužstiev. Hoci naše mužstvo skončilo na 12. mieste, s umiestnením bola v klube spokojnosť. Mužstvo získalo potrebné skúsenosti a zistilo silu jednotlivých mužstiev, čo bolo osožné v ďalších ročníkoch.

Prípravy na nasledujúci ročník spočívali vo veľkom množstve zápasov, odohratých hlavne na turnajoch, kde sa skúšali mladí hráči, ktorí by sa mohli zaradiť do kolektívu. Tí však svojimi výkonmi veľmi neuspokojili. Mužstvo sa nachádza vo veľmi zlej situácii. Na začiatku súťaže z mužstva postupne odišlo 7 hráčov na základnú vojenskú službu. Piati z nich boli zo základnej zostavy, medzi nimi aj náš najlepší hráč Milan Bartoň. V príprave sme zvíťazili nad mužstvom Osuského 2:1, prehrali sme v Jablonici 0:2, remizovali sme s Libachom 1:1, vyhrali sme v derby zápasoch s Prietržou 6:1, na Osuskom 3:1 a v Jablonici 4:0 a na záver sme remizovali v Limbachu 3:3.

Majstrovskú súťaž nového ročníka začína mužstvo domácim zápasom proti Hrnčiarovciam, v ktorom sme zaslúžene zvíťazili 4:2, keď góly strelili M. Bartoň 2, Havel, Žák. V ďalších zápasoch si naše mužstvo viedlo takto:

Chtelnica – Hlboké 3:1 (g: Chrenka)
Hlboké - Holíč B 2:2 (g: Kovár, Havel)
Hlboké - Šaštín 2:1 (g: Chrenka, P. Šulla)
Pavlice - Hlboké 6:1 (g: Chrenka)
Hlboké - Kúty 6:2 (g: Chrenka 3, M.Bartoň 2, Svítek)
Siladice - Hlboké 6:0
Hlboké - Trebatice 2:0 (g: M. Bartoň, D. Šulla)
Hlboké - Hlohovec B 2:1 (g: Havel, Šimko)
Brodské - Hlboké 3:0
Zeleneč - Hlboké 3:1 (g: D. Šulla)
Hlboké - Leopoldov 2:0 (g: J. Bartoň, Šimko)
Banka - Hlboké 2:0
Hlboké - Čáry 0:1
Mor. Ján - Hlboké 4:1 (g: Lovecký)

Hoci mužstvo získalo v jesennej časti súťaže o 2 body viac ako v minulom ročníku, predsa nevládla spokojnosť. Hlavná otázka pred jarnou časťou: Udrží sa naše mužstvo v krajskej súťaži? Káder hráčov je malý, aj výkonnostne slabší. Mužstvo sa prihlásilo do zimného turnaja, ktorý poriadal OV ČZTV Senica, kde sme v skupine mali: Dojč, Rohovské Rybky a Brezovú. Mužstvo obsadilo 2. miesto za mužstvom Brezovej.

V príprave sme zvíťazili na domácom ihrisku ešte s Čáčovom 1:0 gól zaznamenal Dušan Šulla a nad Senicou B tiež 1:0, keď víťazný gól strelil Havel. Po odohraní týchto zápasov v jarnej časti dosiahlo mužstvo tieto výsledky:

Hrnčiarovce - Hlboké 4:1 (g: P. Šulla)
Hlboké - Chtelnica 2:1 (g: Chrenka 2)
Holíč B - Hlboké 2:0
Šaštín - Hlboké 2:4 (g: Chrenka, Žák, Havel, Držík)
Kúty - Hlboké 2:1 (g: Havel)
Hlboké - Siladice 1:0 (g: Žák)
Hlohovec B - Hlboké 0:3 (g: Žák, Havel, vlastný)
Hlboké - Zeleneč 1:5 (g: P. Šulla)
Leopoldov - Hlboké 2:0
Hlboké - Banka 1:2 (g: Homola)
Čáry - Hlboké 1:0
Hlboké - Mor. Ján 2:1 (g: Chrenka, Žák)
Trebatice - Hlboké 3:0

Mužstvo po peknom výkone v Hlohovci dvakrát zakolísalo doma v zápasoch so Zelenčom a Bankou, čo zapríčinilo medzi hráčmi i fanúšikmi nervózny koniec súťaže.

VZNIK ŽIACKEJ JEDENÁSTKY

Od vzniku futbalu v Hlbokom bol veľký záujem o túto hru aj u najmenších – žiakov. Ale k vytvoreniu žiackej jedenástky prišlo až v 60 – rokoch, kedy aj futbal sa dostáva na vyššiu organizačnú úroveň. OV ČZTV organizoval pre týchto najmenších futbalistov súťaže v skupinách, aby cestovanie na zápasy bolo čo najlacnejšie. Do tejto súťaže sa zapojila aj naša žiacka jedenástka vedená Jaroslavom Knotkom, ktorý mal veľký záujem o rast mladých futbalových adeptov. Z jeho žiackej jedenástky vyšlo veľa kvalitných hráčov ako M. Bartoň, J. Držík, J. Žák, J. Masrna, D. Šulla, J. Bartoň a mnohí ďalší. Preto bolo na škodu hlbockého futbalu, že po krátkej dobe žiacka jedenástka zanikla. Pociťovalo to najmä dorastenecké mužstvo, ktoré malo nedostatok hráčov. Do mužstva dospelých tiež nebolo z čoho vyberať.

K tomu, aby sa znovu vytvorila žiacka jedenástka poslúžilo aj nariadenie OV ČZTV v Senici, ktoré nariadilo aby každé mužstvo dospelých, hrajúce v súťaži, malo okrem dorasteneckého mužstva aj žiacke. V letných mesiacoch 1972 preto vzniká opäť v Hlbokom nová žiacka jedenástka. Trénerom a vedúcim mužstva v jednej osobe bol Emil Morávek. Chlapci mali veľký záujem o tréning. Mladá generácia veľmi rýchlo začala vnikať do tajov futbalovej abecedy. Už v prvom ročníku dosahovali skutočne dobré výsledky, ktoré im zabezpečili umiestnenie v prvej polovici tabuľky. V druhom ročníku súťaže dosiahli už druhé miesto za víťaznom Jablonicou.

Úspešné desaťročné obdobie futbalu v Hlbokom 1975 – 1985

Rok 1975 postihol celý náš klub pokles výkonnosti, čo sa prejavilo u všetkých mužstiev. Najviac mrzela slabšia forma mužstva dospelých, ktoré muselo krajskú súťaž opustiť a znova o ňu ťažko bojovať v majstrovstvách okresu. Výbor začal cieľavedome pracovať a začal o žiakov. Tam bol dostatok hráčov s veľkou snahou naučiť sa čo najviac z futbalu. Trénerom žiackej jedenástky bol Emil Morávek, ktorý dal dokopy veľmi silný káder hráčov: E. Tomáš, P. Piskla, M. Pálka, J. Šulla, P. Čobrda, I. Morávek, P. Morávek, E. Morávek ml., P. Holický, J. Šajánek, M. Masrna, V. Petráš, M. Jurča, J. Koprla a ďalší, ktorí mali futbal veľmi radi.

Zlá situácia bola aj u mužstva dorastu, kde sa prejavil nedostatok hráčov. Ani skúsený tréner J. Masrna nedokázal dosiahnuť s mužstvom pozoruhodnejších výsledkov, pretože mužstvo často nastupovalo na zápasy nekompletné. Avšak výsledky práce s týmito mladými hráčmi nedali na seba dlho čakať.

Od roku 1978 sa stáva predsedom TJ Emil Morávek. Práca výboru sa veľmi zlepšila. Zasadania sa uskutočňovali pravidelne a s veľmi dobrou účasťou členov, čo sa prejavilo na práci celého futbalového oddielu. Vzrastal záujem o futbal a tak v tomto období mala TJ medzi dospelými vyše 40 registrovaných hráčov. Tento široký káder hráčov postavil výbor pred závažné rozhodnutie. Buď hráčov, ktorí sa do kádra nedostali, rozpustiť do iných klubov alebo založiť B mužstvo dospelých. Výbor sa rozhodol pre druhú alternatívu a tým naša TJ po prvýkrát v histórii má v súťažiach zaradené 4 mužstvá!!! Mužstvo žiakov vyhralo svoju súťaž II. triedu a postúpilo s náskokom 4 bodov do okresného preboru. V mužstve dorastu sa začal vytvárať mimoriadne silný kolektív s dostatkom kvalitných hráčov. B mužstvo dospelých vo svojom ročníku položilo solídne základy pre historický úspech nášho futbalového oddielu. A mužstvo dospelých v sezóne 1977/78 vyhralo okresný prebor a postúpilo po druhý raz v dejinách TJ do krajskej súťaže – I. B triedy skupiny západ. Bola to najúspešnejšia jar, akú priaznivci hlbockého futbalu pamätajú. Hlboko sa do pamäte všetkých vryl rozhodujúci zápas o postup - derby s Jablonicou u našich susedov. Mužstvo ho dokázalo doviesť do víťazného konca a tým sa zbavilo najväčšieho konkurenta na postup.

V súťažnom ročníku 1978/79 B mužstvo dospelých vo svojom druhom roku činnosti vyhráva IV. triedu a postúpilo do III. triedy. Tam sa stretáva s mužstvami Kunova, Rovenska, Koválova, Myjavy B a mnohými ďalšími, s ktorými pred niekoľkými rokmi hrávalo A mužstvo. Mužstvo dorastu postúpilo taktiež do krajskej súťaže. Okresný prebor síce nevyhralo, ale od nasledujúceho ročníka cestuje spolu s A mužstvom na svoje zápasy. Za tri roky postúpili všetky štyri mužstvá o súťaž vyššie. Preto je toto považované za obdobie najväčšieho úspechu v dejinách hlbockého futbalu.

V tomto období sa dobudoval tribúna, bariérové oplotenie ihriska, umelé osvetlenie hracej plochy. Tým sa stal náš športový areál jedným z najkrajších v celom okrese. Výbor v roku 1979 zakúpil 2 autobusy z TJ Krakovany. Jeden autobus TJ odpredala pre JRD do okresu Rimavská Sobota, druhý sa opravil a používal pre vlastnú potrebu. Vysoké náklady na chod TJ súviseli hlavne s činnosťou A mužstva dospelých. Malo značné výdavky na zápasy, zisk zo vstupného na domácich zápasoch bol menší ako v okresnej súťaži. Zvýšené náklady sa z časti pokrývali činnosťou autodopravy. V tomto období boli založené pri TJ aj oddiely šachový a turistický. Zlepšila sa činnosť stolnotenisového oddielu.

V jubilejnom roku 1983, v ktorom naša TJ oslavovala 50.výročie vzniku, mala stále 4 futbalové mužstvá v súťažiach. Iba 6 TJ v okrese malo založené aj svoje B mužstvo. V tomto roku bola dobudovaná prístavba tribúny - garáž pre autobus, sauna, bazén a odpočiváreň. Neskôr sa dobudovali miestnosti na poschodí pre stolný tenis, šach a bola vytvorená tiež spoločenská miestnosť.