SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV - ŠTK ObFZ SENICA

Ponúkame Vám zoznam všetkých výnimiek z ÚHČ, ktoré napísala ŠTK ObFZ Senica vo svojej prvej Úradnej správe v novom súťažnom ročníku 2018/2019. Hlbočanov sa týkajú hneď tri súťaže - VI. liga SPORTIKA, IV. liga žiaci U15 a prípravka U11. Ostatné pre nás má len informatívny charakter.

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

1.kolo Rybky - Cerová, ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá na ihrisku v Cerovej.

1.kolo Sobotište – Hlboké, ŠTK súhlasí so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá dňa 4.8.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod v Hlbokom. 

2.kolo Lakš. Nová Ves – Sobotište, stretnutie sa odohrá 11.8.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

5.kolo Slovan Šaštín – Stráže – Spartak Šaštín-Stráže, stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 o 15:00 hod

Rohov a SpartakŠaštín – Stráže – vždy v nedeľu o 10:00 hod

Hlboké– vždy v sobotu UHČ dospelých

Rybky – vždy v sobotu UHČ dospelých okrem 6.kolo

Popudinské Močidlany – vždy v sobotu v UHČ okrem 3.kolo

Lakšárska Nová Ves – vždy v sobotu UHČ

Kluby , ktoré nemajú R a musia hrať mimo UHČ – Spartak Šaštín-Stráže, TJ Družstevník Popudinské Močidlany, TJ Družstevník Hlboké, FC Družstevník Rybky, OŠK Rohov, TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves.

VII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

3.kolo Čáry – Smrdáky, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 3.11.2018 o 13:30 hod .

Hradište – vždy v nedeľu o 10:00hod

Kunov – vždy v nedeľu o 10:00 hod okrem 3.kolo

Smrdáky – vždy v sobotu v UHČ okrem 4.kolo

Vrádište – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Smolinské – sobota UHČ

Kluby , ktoré nemajú R a musia hrať mimo UHČ – TJ Družstevník Kunov, TH Družstevník Hradište, TJ Družstevník Vrádište, TJ Družstevník Smolinské a FK Smrdáky. 

VIII.liga - dospelí - III.tr.-ObFZ SE – MY

5.kolo Dojč – Chvojnica, stretnutie sa odohrá dňa 29.8.t.j. v stredu o 17:00 hod.

1.kolo Letničie - Chropov, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá v opačnom poradí, dňa 20.10.2018  sobotu v UHČ v Chropove.

Letničie – sobota UHČ dospelých

Chropov – sobota UHČ dospelých

Prietrž – vždy v sobotu v UHČ dospelých okrem 2.kolo v nedeľu UHČ

Dojč – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Podbranč – vždy v sobotu UHČ dospelých

Kluby , ktoré nemajú R a musia hrať mimo UHČ  TJ Družstevník Letničie, TJ Družstevník Dojč, TJ Družstevník Podbranč , TJ Družstevník Prietrž a FK Chropov.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

2.kolo Sobotište – Borský Mikuláš, ŠTK súhlasí po dohode klubov so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá dňa 11.á.2018 t.j. v sobotu o 14:30 hod v Borskom Mikuláši.

3.kolo Kúty – Sobotište , stretnutie sa odohrá dňa 18.8.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod .

5.kolo Slovan Šaštín-Stráže – Kúty, stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 t.j. v sobotu o 12:30 hod ako predzápas dospelých.

2.kolo Kopčany-Sastin  dňa  11.8  o 10.00 hod

4.kolo Kopčany-B.Mikulas  dňa 26.8  o 17.00 hod

9.kolo Kopčany-Kuty dňa 29.9  o 16.00 hod

10.koloKopčany-Kunov dňa  6.10 o 15.00 hod

12.koloKopčany-M.Jan dňa 20.10 o 13.00 hod

14.koloKopčany-Stefanov dňa 3.11 o 11.30 hod

Kunov vždy v sobotu o 10,00 hod , okrem 3 kola TJ Kunov - FK Borský Svätý Jur v sobotu o 17,00 hod.

Slovan Šaštín–Stráže – vždy v sobotu UHČ

Sobotište – vždy v sobotu UHČ

Moravský Svätý Ján – striedavo na ihrisku v M.Jáne a Brodskom, uvedené v ISSF

Borský Svätý Jur  – vždy v sobotu v UHČ dospelých

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

1.kolo Dojč – Šajdíkove Humence sa odohrá dňa 1.9.2018 o 12:00 hod

2.kolo Rybky – Sobotište sa odohrá dňa 8.9.2018 o 15:30 hod.

2 kolo TJ Kunov - ŠFK Štefanov o 13,00 hod

4 kolo TJ Kunov - TJ Dojč o 13,00 hod

9 kolo TJ Kunov - FC Rybky o 13,00 hod

Oreské – vždy v sobotu UHČ dospelí

Štefanov – vždy v sobotu o 14:00 hod

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B

  2.kolo Kopčany- Unin dňa 8.9   o 11.00 hod

  4.koloKopčany- M.Háj dňa 22.9  o 11.00 hod

  7.koloKopčany-Brodske dňa 13.10 o 11.00 hod

  9.koloKopčany – Slovan Šaštin dňa 27.10 o  9.30 hod

  10.kolo Kopčany-B.Mikuláš dňa 3.11  o 9.30 hod

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina A

2 kolo TJ Kunov - TJ Sokol Borský Mikuláš o 15,30 hod

4 kolo TJ Kunov - TJ Šajdíkové Humence o 15,30 hod

7 kolo TJ Kunov - TJ Koválov o 10,00 hod

8 kolo TJ Kunov - TJ Slovan Šaštín o 10,00 hod

10 kolo TJ Kunov - TJ Lakšárska Nová Ves o 10,00 hod

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina C

Petrova Ves – vždy v sobotu o 10:00 hod

Skalica - vždy v Kopčanoch

10.kolo Kopčany - M.Háj dňa 29.8 t.j. v stredu o 11.00 hod

2.kolo Kopčany - Unin dňa 8.9  o 13:00 hod

5.kolo Kopčany - Skalica dňa 29.9 o  9.30 hod

7.kolo Kopčany - Holič  B dňa 13.10 o 13.00 hod

8.kolo Kopčany - P.Ves dňa 20.10 o 11.00 hod

10.kolo Skalica –Unin dňa 29.8. o 9.30 hod

 2.kolo Skalica - P.Ves  dňa 8.9. o 9.30 hod

 4.kolo Skalica - M.Haj dňa 22.9. o 9.30 hod

 7.kolo Skalica - Holič  A dňa 13.10 o 9.30 hod

 8.kolo Skalica - Holič  B dňa 20.10 o 9.30 hod

10.kolo Holíč „A“ – Petrova Ves dňa 29.08. t.j. v stredu o 14,30 hod

1.kolo Holíč A – Radošovce dňa 1.9. o 10:00 hod

1.kolo Holíč B – Skalica dňa 1.9. o 12:00 ho

 2.kolo Holíč „A“ – Holíč „B“  dňa 08.09.o 14,30 hod

3.kolo  Holíč „B“ – Radošovce dňa 15.09. o 10,00 hod.  

4.kolo  Holíč „A“ – Unín dňa 22.09.o 14,00 hod

4.kolo Holíč „B“  - Petrova Ves dňa 22.9.o 16:00 hod.

6.kolo  Holíč „B“ – Mokrý Háj dňa 06.10. o 14,00 hod

 6.kolo  Holíč „A“ – Kopčany dňa 06.10. o 16:00 hod.

 9.kolo Holíč „B“ – Holíč „A“ dňa 27.10. o 10,00 hod

Oznamy pre kluby ObFZ Senica

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK  jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník  jan.lapos@centrum.sk

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF. 

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4 FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

 

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.