ÚRADNÁ SPRÁVA č. 29/2017 – 2018/zo dňa 12.04.2018

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

VIII.Správy KMaŠF

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.04.2018 o 17,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

24.kolo Borský Mikuláš – Cerová, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 5.5.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

26.kolo SpartakŠaštin- Stráže - Slovan Šaštin - Stráže, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 19.5.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

VII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

16.kolo TJ Popudinské Močidlany – ŠK Baník Čáry

ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie  o 16:30 hod vedúceho družstva p. Zeleňáka / 119797499 /, vedúceho družstva domácich v predmetnom stretnutí a R stretnutia p. Holenku / 1041590/

TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom – ŠTK sa zaoberala Vašou žiadosťou a vykonala príslušné úkony.

VI.LIGA-DORAST-U19-MO-OBFZ SE

15. kolo Slovan Šaštín-Stráže - Borský Svätý Jur, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 15.6.2018 t.j. v piatok o 17:00 hod.

18.kolo Slovan Šaštín – Stráže – Radošovce 0:6 kont.

ŠTK stretnutie kontumuje podľa SP čl. 82 písmeno d a v zmysle čl.11 bod 3 priznáva 3 body a skóre 6:0 v prospech družstva Radošovce. Prípad TJ Slovan Šaštín-Stráže odstupuje na DK ObFZ Senica na potrestanie v zmysle RS B 25 bod f – prvý prípad.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. A

17.kolo Spartak Stráže – Jablonica, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13.30 hod.

18.kolo Cerová – B.Mikuláš, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13:00 hod

19.kolo SpartakStráže - Mor.Sv.Ján, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13.30 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na

e-mailové adresy :

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK  jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník  jan.lapos@centrum.sk

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - predsedastksenica@gmail.com

1.4  ŠTK žiada kluby, v ktorých prišlo k personálnym zmenám po vydaní RS v lete 2017 aby

priebežne posielali všetky zmeny priamo na email predsedastksenica@gmail.com

1.5 Opätovne upozorňuje kluby TJ Družstevník Radimov, ŠFK Štefanov, TJ Kerko Šajdíkove

Humence, TJ Družstevník Dojč, TJ Družstevník Osuské a TJ Družstevník Trnovec na chýbajúce

logo v ISSF.

1.6 ŠTK žiada kluby, kde je potrebné vykonať pasportizáciu pre budúci súťažný ročník aby

komunikovali priamo s tajomníkom ŠTK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 18.4.2018.

V Senici dňa 11.4.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Obsadenie R a DPR na stretnutia, bude pred aktuálnym kolom zverejňované na web stránke ObFZ v stredu, po zasadnutí KR vo večerných hodinách. Zmeny v obsadení budú prebiehať najneskôr v piatok do 16:00 hod, po 16:00 hod telefonicky ( prípad. sms ).

KR upozorňuje R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia!

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. marianbasnar@gmail.competo.tokos.88@gmail.com , feropatka@gmail.com,miroslavlinet371@gmail.com. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

14.04.2018 Sobota: Otočka, Bednár,

15.04.2018 Nedeľa: Matúš, Polakovič

14.04.-15.04.2018 Sobota-Nedeľa: Štora Ivan, Buzay Rudolf, Šefčík Miroslav.

2. KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

-KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

-KR nariaďuje R, že v prípade, ak sa im v zápise o stretnutí v ISSF nedá vybrať vedúci mužstva, tréner, alebo iný funkcionár klubu, je potrebné ho dopísať do kolónky poznámky, nakoľko na lavičke náhradníkov môžu byť prítomní iba náhradníci a funkcionári, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí!!! Zároveň dbať na úplné vyplnenie zápisov o stretnutí (zranenie,námietky,konfrontácia)!

3. KR vykonala pohovor s R Holenka Peter a odstupuje menovaného  na  DK, s návrhom na  disciplinárnu sankciu 15,- EUR, za neplnenie si povinností pred stretnutím ako R a nesprávne vykonanú procedúru striedania v stretnutí VII. Liga dospelí Popudinské Močidľany – Čáry.

Zapísal: 11.04.2018    Peter Tokoš , tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U129 Ján Chvála 1223042, TJ Družstevník Sobotište  II.tr dosp. Vylúčený za 2x ŽK – nešportové správanie voči R a HNS po stretnutí – urážlivé výroky voči R podľa čl. 37/3 a 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b  od 09.04.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súť.str. podľa  čl.37/5a DP

U130 Marek Zifčák1250998, ŠK Petrova Ves  II.tr dosp. od 09.04.2018

U131 Peter Šiška 1309427, TJ Družstevník Unín  II.tr dosp. od 09.04.2018

Disciplinárne sankcie:

U132 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dorast.

Spôsobenie predčasného ukončenia majstrovského stretnutia dorastu 18.kolo Šaštín - Radošovce pre nízky počet hráčov podľa DPč64/1 DS – pokarhanie podľa RS ŠTK čl 25 od f a RP 5,- €

U133 Peter Holenka 1310451 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –neplnenie si povinnosti R pred stretnutím a nesprávne uvedenie striedajúcich hráčov v stretnutí Popudinské Močidľany - Čáry. DK trestá DS – pokuta 15.-€ podľa DP čl.64/1a RP 10,-€

Oznam:

U134 TJ Družstevník Kunov  II.tr.dosp DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam hráčov a poškodeniu majetku v kabíne hostí po stretnutí Petrova Ves – Kunov  do 16.04.2018

U135 TJ Slovan Dubovce MO Dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k vniknutiu diváka na hraciu plochu  v stretnutí Dubovce – Borský Mikuláš  do 16.04.2018 a hráč – Milan Huťťa 1156926 pozastavenie výkonu športu  od 09.04.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

U136 TJ Sokol Borský Mikuláš MO Dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k vniknutiu diváka na hraciu plochu a opľutiu domáceho hráča  hosťujúcim hráčom v stretnutí Dubovce – Borský Mikuláš  do 16.04.2018. Hráč – Ľubomír Macek 1151036  pozastavenie výkonu športu  od 09.04.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 18.04.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

SPRÁVY KMaŠF

Pozvánka - Aktív mládeže

KMaŠF pozýva zástupcov FK a trénerov mládeže družstiev hrajúcich súťaže ObFZ Senica na aktív KMaŠK, ktorý sa uskutoční dňa 16.4.2018 o 17,3o hod. v zasadačke FK TJ Slovan Šaštín, Nádražná 1181,908 41 Šaštín – Stráže.

Pozvánky FK boli zaslané emailovou poštou.

Vladimír Rehák

predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.