ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26 / 2017 – 2018 / zo dňa 22.03.2018

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 26.03.2018 o 17,3o hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

17.kolo Radimov - Radošovce, ŠTK nariaďuje stretnutie odohrať dňa 30.3.2018 o 15:00 hod v Radimove.

17.kolo Borský Mikuláš - Oreské, ŠTK súhlasí po dohode oddielov s odohratím stretnutia dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

17.kolo Hlboké - Lakšárska Nová Ves, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

17.kolo Rohov - Rybky, ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 10:00 hod

VIII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

15.kolo Podbranč - Osuské, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 30.3.2018 t.j. v piatok o 14:00 hod.

ŠTK berie na vedomie predložený RP Malík Jakub.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

15.kolo Radošovce - Sobotište, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 30.3.2018 t.j. v piatok o 12:00 hod

15. kolo Slovan Šaštín-Stráže - Borský Svätý Jur, ŠTK berie na vedomie vyjadrenie klubov o neodohratí stretnutia v plánovanom termíne. ŠTK žiada predložiť dohodu oddielov o náhradnom termíne stretnutia v zmysle RS.

15.kolo Štefanov - Unín, ŠTK súhlasí po dohode oddielov s odohratím stretnutia dňa 30.3.2018 t.j. v piatok o 13:00 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. A

12.kolo Spartak Šaštín-Stráže - Čáry, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 1.5.2018 t.j. v utorok o 13:00 hod.

12kolo Šajdíkove Humence – Dojč, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 4.4.2018 t.j. v stredu o 16:00 hod.

14.kolo B.Svätý Jur – Dojč, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13:00 hod.

20.kolo B.Mikuláš – Dojč, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13:30 hod.

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE sk A

12.kolo Brodské – Kunov , ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa  hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 15:00 hod

14.kolo Kúty – TJ Slovan Šaštín – Stráže, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13:30 hod .

19.kolo Kúty "B" – Cerová, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

21.kolo M.Ján – Kúty „B“, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a času, stretnutie sa odohrá dňa 22.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk

Sekretár ObFZ sekretar@obfzsenica.sk

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3V noci zo sobotu na nedeľu sa mení čas, zo stredoeurópskeho času sa prechádza na stredoeurópsky letný čas, hodiny sa posunú o 2:00 hod na 3:00 hod, teda o hodinu dopredu.

1.4ŠTK upozorňuje všetky kluby na povinnosť uvádzať v Zápise o stretnutí v kolónke Funkcionári družstiev povinne tréner prípadne asistent trénera 1 alebo asistent trénera 2, vedúci / tímový manažér a u domáceho oddielu lekár prípadne masér.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 28.3.2018.

V Senici dňa 21.3.2018                                                                                                                                            Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Obsadenie R a DPR na stretnutia, bude pred aktuálnym kolom zverejňované na web stránke ObFZ v stredu, po zasadnutí KR vo večerných hodinách.

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 17:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R e-mailom, prípadne telefonicky.

KR upozorňuje R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia.

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy a to najneskôr 7 dní pred MFZ: marianbasnar@gmail.competo.tokos.88@gmail.com , feropatka@gmail.com miroslavlinet371@gmail.com,

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

24.03.2018 Sobota: Mesíček, Matúš

24.-25.03.2018 Sobota-Nedeľa: Otočka , Štora I. , Buzay do prihlásenia

2. KR nariaďuje DZ uzatvorenie svojich správ zo stretnutia najneskôr v utorok do 10.00 hod.

3. KR nariaďuje R, že v prípade, ak sa im v zápise o stretnutí v ISSF nedá vybrať vedúci mužstva, tréner, alebo iný funkcionár klubu, je potrebné ho dopísať do kolónky poznámky, nakoľko na lavičke náhradníkov môžu byť prítomní iba náhradníci a funkcionári, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí!!! Zároveň dbať na úplné vyplnenie zápisov o stretnutí (zranenie, námietky,konfrontácia)!

4. KR upozorňuje R,: pri kontrole registračných preukazov pred stretnutím na nasledovné pravidlá:

Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a podľa Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje RP a zostavu hosťujúceho družstva. Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch družstiev. Rozhodca zodpovedá za kontrolu RP a za zostavy podľa Zápisu iba v prípade, že je na stretnutie delegovaný sám.

KR upozorňuje R, že pri udelení OT, 2 x ŽK alebo ČK je nevyhnutné uviesť dôvod udelenia, podľa platných Pravidiel futbalu. (RISKANTNÝ, VYKONANÝ NADMERNOU SILOU, ...)

Zapísal: Peter Tokoš, tajomník KR

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 ss, podľa  čl.37/5a DP

U109 Robert Slovák 1157108, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. od 19.03.2018

Oznam:

U110 DK berie na vedomie list predsedu TJ Slavoj Moravský Svätý Ján

K upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 , ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti ročníka 2017/2018 (17/13, 34/7)

Prenos trestov do jarnej časti ročníka 2017/18:

Michal Mikulka 1177140,TJ Družstevník Letničie II.tr.dosp (U94) do 05.06.2018

Michal Zeithaml 1338492, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci. ( U102)2ssN

Filip Tóth 1219714, Družstevník Hlboké dosp( U103) 1ssN

Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce dosp( U105) 1ssN                                                                                 

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 28.03.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

Za obsah a pravopis zverejnených článkov v tejto ÚS zodpovedajú predsedovia jednotlivých odborných komisií.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Miroslav G u č e k   v.r.

predseda ObFZ Senica

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.