,,KLUB MI PRIRÁSTOL K SRDCU, ALE POSÚVAM SA ĎALEJ..."

Ako sme už informovali, od 1. 1. 2018 má náš klub nového predsedu a zvolený nový Výbor. Z pozície predsedu klubu odstúpil doterajší predseda Mgr. Peter Koprla, s ktorým Vám prinášame nasledujúci rozhovor.

V piatok sa konala Výročná schôdza TJ, kde ste prekvapujúco v závere svojej správy oznámili, že odstupujete z funkcie predsedu TJ. Čo Vás k tomu viedlo?

,,Moje odstúpenie treba vidieť v širších súvislostiach. V novembri sa uskutočnila v zasadačke Jednoty Senica Volebná konferencia ObFZ Senica. Kandidoval som za člena Výkonného výboru ObFZ Senica, kde som vo voľbe uspel a dostal sa na štvorročné volebné obdobie do tejto pozície. Avšak hneď na prvom zasadnutí VV som bol zvolený do pozície podpredsedu ObFZ Senica. Vzhľadom na tieto skutočnosti som zvažoval ďalšie pôsobenie v klube na vedúcej pozícii. Nakoniec som sa rozhodol odstúpiť z pozície predsedu TJ. Urobil som tak nielen z časového hľadiska, ale aj z hľadiska možného konfliktu záujmov, ktoré by mohli nastať v klube a vo zväze. Momentálne sa chcem plnohodnotne venovať novej výzve a zotrvaním v klube by to nebolo celkom možné. "

Odchádzate vo chvíli, kedy ,,A" mužstvo výsledkovo napreduje...

,,Áno, už druhý rok sa nám výsledkovo celkom darí. Druhýkrát po sebe sme sa umiestnili po jesennej časti na druhom mieste. Samozrejme je to zásluha všetkých, čo v klube pôsobia. Hráčov, trénerov, členov Výboru... Cez leto sme káder vhodne doplnili, odohrali sme kvalitné zápasy. Inkasovali sme iba desaťkrát a z 15 zápasov sme iba jeden prehrali - v Radimove..."

Čo Vám najviac utkvelo v pamäti počas tohto obdobia? 

,,Utkvelo mi toho viac... Predsedom klubu som bol do roka a do dňa šesť rokov. Za toto obdobie sme spoločne v klube zažili radosti, ale aj starosti s fungovaním klubu. Ten som prebral v januári 2012, kedy sme na tom neboli dobre ani po výsledkovej ani finančnej stránke. Tri roky to bol prevažne boj o záchranu. Veľmi náročné obdobie, kedy sme mali síce mladé mužstvo, ale neskúsené. Z dorastu, ktorý hral v krajskej súťaži, vyšlo veľa hráčov, ktorí sa v ,,A" mužstve najskôr neuchytili. Preto sme vytvorili rezervné ,,B" mužstvo, ale tento projekt sme v svojom druhom roku existencie nedokončili. Vystriedali sme veľa trénerov, ale výsledky neprichádzali. Našťastie sme sa však vždy v najvyššej oblastnej súťaži zachránili a verili sme, že o rok budeme skúsenejší, lepší... Ale nie vždy tomu bolo tak. K tomu prišiel nepríjemný požiar tribúny, ktorú nám neznámy páchateľ podpálil. Problémov bolo viac než dosť. Za výdatnej pomoci obce sa podarilo tribúnu opraviť. Až minulý rok sa to začalo zlepšovať. Aj mládež sa ,,naštartovala" vďaka trénerom Jozefovi Jedinému a Lukášovi Chrenkovi. V súčasnosti máme dve mládežnícke mužstvá, ale stále máme medzi mužstvom starších žiakov a ,,A" mužstvom priepasť minimálne 5-6 rokov. Klub je momentálne po finančnej stránke stabilizovaný."

S akými pocitmi odchádzate?

,,S pocitom ťažko odrobenej práce. Moje poďakovanie však patrí všetkým, ktorí so mnou pri hlbockom futbale spolupracovali. Menovite tajomníkovi Ing. Jaroslavovi Slanému, ktorý bol mojou pravou rukou, členom Výboru, všetkým hráčom, fanúšikom, sponzorom, osobitné poďakovanie patrí pánovi Emilovi Morávkovi, ktorý ma v mojej práci povzbudzoval, usmerňoval moje kroky a starostovi obce Hlboké Ing. Milošovi Čobrdovi, s ktorým som spolupracoval na spoločných akciách, ktoré zviditeľnili nielen klub ale aj obec. Odchádzam síce z pozície v klube, ale z Hlbokého neodchádzam. Futbal mám rád, klub mi prirástol k srdcu, ale posúvam sa ďalej. Bielo - modré farby budem mať vždy najradšej."

S akými predsavzatiami vstupujete do ,,zväzových štruktúr"?

,,Už v klube sme nastolili transparentnosť všetkého, aby nielen naši fanúšikovia vedeli o všetkom, čo sa deje. Na to nám slúžia naša webová a facebooková stránka. Samozrejme s týmto vstupujem aj do zväzu. Informovanosť a transparentnosť je prvoradá. Chcem pomáhať všetkým klubom, lebo dovolím si tvrdiť, že klubové problémy poznám. Tie sme mali aj u nás a sú prakticky na 99% podobné aj inde. Dôležitá je práca s mládežou, ktorá je našou budúcnosťou. V minulosti sme mali v dorasteneckých súťažiach ObFZ dve súťaže, teraz jednu s 8 účastníkmi... Nato viaceré kluby v blízkej budúcnosti doplatia. Treba sa tým vážne zaoberať, vzbudiť záujem o futbal, lebo klubov v oblasti z roka na rok ubúda. Pozrime na Častkov, Kátov a iných... Veľmi dôležité bude obsadiť do jednotlivých komisií takých ľudí, ktorí budú nezištne pracovať pre futbal v oblasti. No a samozrejme situácia ohľadom V. ligy mi tiež nie je ľahostajná. Jej vyriešenie bude mať priamy dosah na našu najvyššiu oblastnú súťaž. To je len v stručnosti načrtnutie mojich zámerov vo VV ObFZ Senica."

Vráťme sa však k Hlbokému. Novým predsedom klubu sa stal Bc. Michal Hrušecký opäť ešte aktívny hráč a tiež brankár ako ste boli Vy...

,,Som rád, že Michal prijal kandidatúru a zobral na svoje plecia túto úlohu. Áno, pokračujeme dá sa povedať v tradícii. Aj ja som sa stal predsedom ešte ako aktívny hráč a tiež som bol brankárom. Hovorí sa, že brankári majú najväčší prehľad na ihrisku... Verím, že Michal je tým správnym nástupcom a bude pokračovať v nastolenom trende. Po hráčskej stránke je to skúsený hráč. Manažérske zručnosti má, takže nevidím dôvod prečo by to bol problém. Skĺbiť prácu predsedu s aktívnym hráčom sa dá. Prajem mu hlavne pevné zdravie a spolu s členmi Výboru TJ správne rozhodnutia v prospech futbalu v Hlbokom."

Všimli sme si, že sa rozšíril aj Výbor TJ o nových členov...

 ,,Nový predseda spolu s tajomníkom klubu potrebujú viacerých spolupracovníkov navyše, keď v klube fungujú tri mužstvá hrajúce týždeň čo týždeň zápasy. Preto sa rozšíril aj Výbor TJ o nových členov. Fungovanie a zabezpečenie klubu po všetkých stránkach si to vyžaduje. Ale pozor! Viac ľudí - viac názorov. Preto vedenie klubu musí túto situáciu manažérsky zvládnuť ."

Všetci v klube veríme, že tieto zmeny prinesú čoskoro svoje ovocie. Odchádzajúcemu predsedovi prajeme v novej zväzovej funkcii veľa úspechov a novému predsedovi klubu spolu s novým Výborom TJ veľa správnych rozhodnutí v prospech futbalu v Hlbokom.

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.