ZMENA VO VEDENÍ KLUBU...

Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 29. decembra 2017 opustil pozíciu predsedu TJ Hlboké Mgr. Peter Koprla. Vzhľadom na to, museli členovia TJ zvoliť nového predsedu spolu s novým Výborom TJ. Za nového predsedu TJ Družstevník Hlboké bol zvolený Bc. Michal Hrušecký. Týmto zvolením pokračuje tradícia predchádzajúceho predsedu, ktorý taktiež vyšiel z radov aktívnych hráčov a konkrétne z brankárskeho postu. V blízkej budúcnosti Vám prinesieme rozhovor s novým aj odchádzajúcim predsedom. 

Bc. Michal Hrušecký - nový predseda TJ Družstevník Hlboké

Po tejto voľbe nasledovala voľba členov Výboru TJ, kde boli navrhnutí viacerí členovia. Nové zloženie Výboru TJ Hlboké je nasledovné: Bc. Michal Hrušecký - predseda klubu, Ing. Jaroslav Slaný - tajomník klubu, Rastislav Baran - tréner ,,A" mužstva, Jozef Jediný - tréner st. žiakov, Lukáš Chrenek - tréner prípravky, Pavol Žák - hospodár klubu, Pavol Orgoník - vedúci ,,A" mužstva, Dušan Jediný - vedúci bufetu, Jozef Jánošík - vedúci mužstva prípravky, Peter Špoták - vedúci mužstva st. žiakov, Rastislav Valo, Róbert Gašpárek, Peter Pawlusiow, Marián Sedláček. Predseda a Výbor TJ v tomto zložení pracujú od 1. 1. 2018. Prajeme im veľa dobrých rozhodnutí v prospech hlbockého futbalu.

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.